Обратната връзка е ценна за нас

Ако искате да ни дадете обратна връзка за услугите, обстановката, преживяването в “Марина” хоспис, за отношението на персонала и за каквото и да е друго, свързано с нашата дейност; да ни направите комплимент, да ни подскажете полезни идеи за промени и подобрения, можете да използвате всички възможни канали за комуникация с нас онлайн, или да общуваме по тези теми лице в лице. Можете да ни пишете на e-mail: pitai@marinahospice.com; да използвате контактната ни форма на страницата“ Контакти “ или да ни се обадите на тел. +359 899 982772.

Помогнете ни да станем пo-добри

Основната цел на “Марина” хоспис е да предостави безупречни специализирани, палиативни/облекчаващи  грижи на пациентите и безусловна подкрепа на техните семейства и близки.

Ние се стремим и искаме да предоставим възможно най-доброто ниво на обслужване.

Много е възможно понякога нещата да не се случат по начина, по който сме ги замислили или сме искали да ги осъществим. Оценяваме, че НАИСТИНА е възможно да възникнат ситуации или поводи, за които бихте искали да ни се оплачете, да ни разкажете или да ни направите конкретни и специфични предложения за подобрения. Тази страница ВИ дава информация как да постъпите в случай, че имате оплакване.

Кой може да подаде оплакване?

Всъщност, всеки може да го направи.  Ако не сте пациент, а негов близък, ще ни е необходимо писменото му съгласие, или пък доказателство, че сте му пряк родственик или лице с нотариално заверено пълномощно, поело ангажимента да се грижи и отговаря за здравето и благосъстоянието му. Така ще Ви дадем детайлна информация за грижите, които сме предоставили и какво е конкретното му състоянието към момента на оплакването. Бихте могли да подадете оплакване и за пациент, който е починал, но за да получите справка за него и престоя му при нас, трябва да сте му роднина.

Мога ли да подам оплакване по всяко време?

От ключово значение е да подадете оплакването си колкото се може по-скоро, след като сте констатирали проблем или нередност. Обичайно разследваме и проверяваме оплаквания, които са постъпили при нас  в рамките на:

  • 1 месеца от настъпване на случая/проблема
  • 1 месец от регистриране на оплакването при нас

Ако са налице основателни причини, но оплакването да не е било подадено в рамките на 1 месец от настъпването му, ще си запазим правото да преценим дали да инициираме проверка на случая и дали това е възможно към съответния момент.

Колкото по-бързо споделите с нас какво ви безпокои или предизвиква неудовлетворение, толкова по-големи са шансовете да предприемем навреме необходимите мерки за вас и вашето семейство.

Как да подам оплакване?

Можете да се оплачете устно или с подаване на оплакване в писмен вид.

Устни оплаквания

Стремим се да разрешаваме всички въпроси колкото се може по-бързо. Затова е добре да адресирате оплакването си към управителя на хосписа или към старшата сестра на смяна още при констатирането или възникването на проблема. Направете го в момента на настъпване на събитието или инцидента. В по-голяма част от случаите, те ще могат веднага да се справят със създалата се ситуация, тъй като тя може да е следствие от, примерно някакво недоразумение. Ако не желаете да се обърнете към тях или не считате да уместно да го направите, можете да подадете писмено оплакване.

Как да подам писмено оплакване?

Писменото оплакване ни изпратете по e-mail или на пощенски адрес. Без значение дали ще предпочетете да ползвате конвенционални пощенски услуги или електронна поща, молим писмените оплаквания да са на вниманието на Управителя на “Марина хоспис“.

Адресите, до които да пишете са:
Марина Хоспис
с.Кичево, община Аксаково
Местност “Ташлъ пунар”
ПК
Телефон: +359 899 982 772
Електронна поща: da@marinahospice.com

Писменото оплакване не е необходимо да бъде дълго и подробно, но задължително трябва да съдържа:

  • от кого и за какво се оплаквате, включително посочете и имената на членове на персонала, ако оплакването засяга такива;
  • къде и кога са се случили събитията/ситуациите, обект на оплакването Ако се оплаквате по няколко въпроса, моля подредете ги по значимост;
  • до момента какво или какви действия сте предприели във връзка с този проблем, ако е приложим подобен подход;
  • какъв е очакваният от ваша страна резултат, който бихте искали да получите като следствие от подаденото оплакване (например: извинение, обяснение, промяна в услугите, или др.).

Колко дълго обикновено чакам, за да получа отговор?

В какъв срок ще получите отговор зависи до голяма степен от естеството на проблема, който сте описали, фиксирали/ескалирали. Много от оплакванията могат да бъдат разрешени незабавно, но други може да отнемат дни, дори и седмици, за да се събере пълната информация по случая и да се стигне до позитивно решение.

Ако оплакването ви е устно и не може да бъде разрешено на момента, то ще бъде документирано и допълнително обработено по същия начин, по който се разглеждат писмените оплаквания.

Стараем се да връщаме отговор на оплакванията в срок до 2 седмици след получаването им. Ако преценим, че по съответния случай е необходимо допълнително  време за проучване, непременно ще ви информираме и ще ви предоставим обяснение за това какво налага забавянето на нашия отговор.

Свържете се с нас